VEFATININ 41. YILDÖNÜMÜNDE FETHİ GEMUHLUOĞLU ANMA PROGRAMI

Özel Etkinlik

İrfan Fethi GEMUHLUOĞLU Ekim 1922 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Haydarpaşa Lisesi’nden 1940 yılında mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudu ve adliye subayı olarak askerliğini yaptı. İstanbul’daki bazı okullarda 1950-1955 yıllarında Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yaptı. İstanbul’un spor, kültür ve sanat etkinlikleri merkezi olan Spor ve Sergi Sarayı’nın müdürü olarak 1955-1963 yıllarında çalıştı. Arapgir Postası’nın baş yazarı olarak 1956-1959 yıllarında kaleme aldığı büyük çoğunluğu dış politika üzerine olan yazılarında, özellikle Afrika’nın önemini vurguladı. 1963-65 yıllarında ailesi ile beraber Almanya’da kaldıktan sonra, Arkadaşı Nevzat Cihat Bilgehan’ın Millî Eğitim Bakanlığı döneminde 1965-66 yıllarında Özel Kalem Müdürlüğü yaptı.

Daha sonra, 1966-1969 yıllarında Türkiye Odalar Birliği Basın Müşaviri olarak çalıştı. Mithat Recai Öğdevin ve Ahmet Aydın Bolak ile birlikte kuruluşuna katkıda bulunduğu dönemin sayılı eğitim vakıflarından biri olan Türkpetrol Vakfı’nın Genel Sekreterliğini 1969 yılından 5 Ekim 1977 tarihindeki vefatına kadar sürdürdü.

Konuşmalarında ve yazılarında coşkuya, aşka ve dostluğa yaptığı vurgu ile manevi hayata dikkat çekti ve 22 Kasım 1975 tarihli “Dostluk Üzerine" konferansını da içeren aynı isimdeki kitabı; yazılarını, mektuplarını ve hakkında yazılanları kapsamaktadır.

Etkinlik Merkezindeki Diğer Etkinlikler