İSTANBUL'DA FELSEFE 2

Özel Etkinlik

“İstanbul’da Felsefe-2”, Doç. Dr. Mehmet Günenç’in moderatörlüğünde medeniyetlerin sorgulanmasına İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Prof. Dr. Cengiz Çakmak’la devam ediyor:

“Batı Düşüncesinin Sorgulanması: Arkaplandaki Medeniyet Olarak Antik Yunan”

Batı düşüncesinin anlaşılmasında Antik Yunan medeniyeti ayrı bir yere sahiptir. Çünkü Batı düşüncesi modernlikle beraber geleneğinden kopmuş olsa dahi kimi zaman kaynak olarak, kimi zaman da hesaplaşmak için Antik Yunan Medeniyeti’ne başvurmaktadır. Bunun yanından İslam düşüncesinde çok önemli filozoflar bir bakıma Aristoteles şarihi olarak bilinmişlerdir. Ne var ki Gazali örneğinde görüldüğü üzere bu ilişki “Filozofların Tutarsızlığı” olarak görülüp eleştirilmiştir. Dolayısıyla her iki düşüncenin, söz konusu Antik Yunan Medeniyeti’ne başvurmalarının nedenlerini anlamak ve bunları sorgulamak gereklidir.

Etkinlik Merkezindeki Diğer Etkinlikler