TASSAVUFTAN TASAVVURA: SANAT VE SONSUZLUK

Özel Etkinlik

Sanat köklerini nereden alır? Dinle sanat arasında nasıl bir ilişki vardır? İslam sanatının arkasında tasavvuf var mıdır? Sanatçının sonsuz güzelliğin peşinde olması ne demektir? Yukarıdaki sorular ve benzerleri üzerinden şekillenecek olan etkinliğimiz sanatla tasavvuf arasındaki ilişkiyi merkeze almaktadır. İster hat sanatında ister musikide olsun sufimeşrep olmakla bu sanatları icra etmek arasında güçlü bir bağ kurulmuştur. Peki bunun dayanakları nelerdir? Bu ilişki ne zaman başlamıştır ve bugün sürmekte midir? Tasavvuftaki tasarruf anlayışıyla sanattaki tasavvurun bir alakası var mıdır? Soruların yeni soruları doğuracağı etkinliğimiz üç değerli konuğumuzun sunumlarıyla gerçekleşecektir. Bekleriz. Konuklar: Prof. Dr. Turan KOÇ Dr. S. Savaş BARKÇİN Dr. Ahmet MURAT Moderatör: İsmail ERDOĞAN

Etkinlik Merkezindeki Diğer Etkinlikler