MUKADDES EMANETLERLE BEŞ ASIR

Özel Etkinlik

BASIN TOPLANTISI

Tarih: 07 ARALIK 2018 – Cuma 09:30

Yer: Ali Emiri Kültür Merkezi, Fatih-İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği (ONSİAD) ve İstanbul Üniversitesi, iş birliği ile beş yıl süre ile gerçekleştirilmesi planlanan “Mukaddes Emanetler Hizmetinde Beş Asır” Programı kapsamında 11-31 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek panel, sergi, ve programlara 100 akademisyen ve araştırmacı katılacak. Uluslararası İslam Ekonomisi ve İş Ahlakı ile Mukaddes Emanetlerin ilişkisinin inceleneceği program 18-31 Aralık tarihlerinde Cemal Reşit Rey’de düzenlenecek Mukaddes Şehirler Sergisi sonrası 31 Aralık akşamı Beş Asır Belgeselinin ön çalışmalarının sunulacağı bir kapanış programı ile son bulacak.

ULUSLARARASI İSLAM EKONOMİSİ VE İŞ AHLAKI PANELİ

Tarih: 11 ARALIK 2018 – Salı 09:30

Yer: İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu, Beyazıt-İstanbul

İslam Ekonomisinin Gelişim Sürecinde Osmanlı Tecrübesi ve İslam Ekonomisinde “Türkiye Ekolü” Vizyonu ana temalı 2 oturumdan oluşacak panel İslam İktisadı ve Finansı anabilim dalı başkanı Sayın Doç.Dr. Ömer Karaoğlu ve İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM) Başkanı Prof.Dr. Mehmet Saraç moderatörlüğünde gerçekleştirilecektir. İslam’ın iktisada getirdiği perspektifin her yönüyle anlaşılması, uygulanması ve böylece sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak etkin bir finansal sistemin kurulabilmesi için hangi adımların atılması gerektiğini ve Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon merkezli, reel ekonomiye daha fazla vurgu yapan bir İslam Ekonomisi vizyonu ile bu alana bir “Türkiye Ekolü” damgasının nasıl vurulabileceğini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilecek panele çok sayıda akademisyen ve araştırmacı katılacaktır.

MUKADDES EMANETLER HİZMETİNDE BEŞ ASIR

Tarih: 12 ARALIK 2018 – Çarşamba 09:30

Yer: Ali Emiri Kültür Merkezi, Fatih-İstanbul

Yavuz Sultan Selim Han’ın Mısır seferi sonrası geride bırakılan beş aşırı hatırlatmak, Türkiye’nin ve İstanbul’un uluslararası tarihini, manevi ve kültürel derinliğini arttırmak ve bu farkındalığın kalıcı olabilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen panel Topkapı Sarayı  Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı'nın ve değerli tarih profesörlerimizin katılımı ile gerçekleştirilecektir. Panelde Emanetlerin İstanbul’da oluşunun önemi, Mısır seferi, Emanetlerin İstanbul’a getirilişi, Mukaddes emanetleri huzurunda Kuran-ı kerim okunması ve anlamı, Emanetlerin İslami finansın merkezi olma ve İslam Dünyasının doğal liderliği vasfı ile bağlantısı gibi konuların işlenecektir.

MUKADDES ŞEHİRLER SERGİSİ

Tarih: 18-31 ARALIK 2018

Yer: Cemal Reşit Rey, Şişli-İstanbul

Mukaddes şehirlerin özel arşivlerden derlenen fotoğraflarından oluşan sergi 18-31 Aralık tarihleri arasında tüm halkımızın ziyaretine açık olacak, bizlere Mukaddes Emanetler ve Mukaddes şehirleri bir arada algılama fırsatı sunacaktır.

MUKADDES EMANETLER HİZMETİNDE BEŞ ASIR BELGESELİ

Tarih: 31 ARALIK 2018 – Pazartesi 18:30

Yer: Cemal Reşit Rey, Şişli-İstanbul

2019 senesi içerisinde bitirilmesi planlanan Mukaddes Emanetler Hizmetinde Beş Asır Belgeseli ile ilgili ön çalışmaların sunulacağı kapanış programı Mukaddes Emanetler ve İslam ekonomisi konusunda konuşmacılar ve protokolün katılımlarıyla gerçekleştirilecektir.

Çok uluslu İslam camiasında her ferde bu emanetler ışığında tüm manevi değerleri hatırlatmak temel ilkesi yolundaki gayretlere katkı sunmak amacıyla

İBB, ÖNSİAD, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ve İSİFAM, işbirliği ile gerçekleşen

Panel Sergi ve Programlara katılım ücretsiz olup, detaylı bilgiye

https://kultursanat.ibb.istanbul adresinden ulaşılabilir.

.

Etkinlik Merkezindeki Diğer Etkinlikler