ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Özel Etkinlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Birlik Vakfı,”Çanakkale Geçilmez” başlıklı özel bir program düzenliyor. Programda  Araştırmacı-Yazar Dr. İsmail Bilgin’in moderatörlüğünde gerçekleşecek oturuma, Araştırmacı-Yazar Muzaffer Albayrak ve Dr. Servet Avşar konuşmacı olarak katılacak.

Programda;  Moderatör Dr. İsmail Bilgin: “18 Mart Deniz Harekâtı”, Muzaffer Albayrak: “Osmanlı Devleti'nin İttifak Arayışları ve Savaşa Girişi”, Dr. Servet Avşar  ise “Çanakkale Kara Harekâtı” konularında görsel eşliğinde sunum yaparak, değerlendirmelerde bulunacak.

Programda ayrıca, Birlik Vakfı Genel Merkezi ‘nde  Çanakkale Savaşlarının bilinmeyen pek çok fotoğrafı ve gravürü ilk defa sergilenecek.

_______________

16 Mart 2019 Cumartesi

Saat: 14.30

Birlik Vakfı Genel Merkezi

Tel: 0(212) 516 41 28

E-posta: istanbul@birlikvakfi.org.tr

Adres: Çemberlitaş. Fatih-İstanbul

_________________

 

Dr. İsmail BİLGİN

Araştırmacı - Yazar

1964'te Gelibolu’nun Evreşe nahiyesinde doğdu. İlkokul ve ortaokulu burada bitirdikten sonra liseyi Gelibolu’da okudu. 1984'te İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği'ni kazandı. Fakülteyi 1988'de bitirip yüksek lisansını yaparken 1990'da mezun olduğu okula asistan olarak geri döndü. 1993'te yüksek lisansını, 1999'da doktorasını tamamladı.

2000'de, kendi isteğiyle üniversiteden ayrılıp bir kamu kuruluşunda çalışmaya başladı. Küçüklüğünden beri okuma yazmaya karşı büyük tutkusu olan yazar, 2000'de Ömer Seyfettin Hikâye yarışmasında İstanbul Depremi’ni anlattığı “Ne Oluyor Dendiği Zaman” adlı hikâyesi ile birinci oldu. Bu tarihten itibaren artan bir gayretle yazı hayatını sürdüren İsmail Bilgin, 2014'te Eskader tarafından tarih dalında Kut’ül Amare romanıyla; 2015'te de Yazarlar Birliği tarafından tarihî roman dalında ilk defa verilen büyük ödüle Çanakkale Romanları/Araştırmaları sebebiyle layık görüldü.

Daha çok yakın tarih konularını, özellikle de 1. Dünya Savaşı dönemini ele alan eserlerle çocuklarda tarih bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak için tarihî hikâyeler ve gençlik romanları yazdı ve yazmaya devam ediyor.

 

 

Dr. Servet AVŞAR

Araştırmacı - Yazar

1969 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden Öğ.Tğm.olarak mezun oldu. 1991-94 yıllarında Çankırı Astsubay Hazırlama Okul Komutanlığı’nda, 1995- 1999 yılları arasında Bursa Işıklar Askeri Lisesi Komutanlığı’nda tarih öğretmeni olarak görev yaptı. 1999-2004 yılları arasında Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı’nda; Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi (ATAREM) bünyesinde araştırmacı-konferansçı, plan harekât subaylığı, Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi (SAREM) bünyesinde icra subaylığı ve Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Komutan Vekilliği, 2004-2009 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı’nda, tarih öğretim elemanlığı, 2009-2012 yılları arasında, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı’nda, Müze Kısım Amirliği görevlerinde bulundu. 2012-2014 Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı AR-GE Kısım Amirliği görevi ve 2014 yılında bu görevine ilave olarak Müzecilik Grup Bşk.lığı görevini vekaleten yürütmüştür. 2014 yılında kendi isteği ile Kıdemli Albay rütbesi ile emekliye ayrılmıştır. Şu an tarih ve müzecilik konularında danışmanlık hizmeti yapmaktadır.

Dr. Servet AVŞAR, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalında, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Orta Alanlar Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tarih Öğretimi Ana Bilim Dalında ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim dalında doktora yaptı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Ana Bilim dalında ise 2. doktora çalışmasına devam etmektedir. Harp Tarihi, İstihbarat, Propaganda ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili konularda araştırmalar yapmaktadır. Araştırmalarının büyük bir kısmı son dönem Osmanlı Tarihi, Ermeni Meselesi, Birinci Dünya Savaşı’nda ve Millî Mücadele döneminde propaganda faaliyetleri üzerinedir.

Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz Propagandası, Kim Yayınları, Ankara, 2004, Mülazım Mehmet Sinan Harp Hatıralarım (Çanakkale-Irak-Kafkas Cephesi), Vadi Yayınları, Ankara, 2006, (Prof. Dr. Hasan BABACAN ve Muharrem BAYAR ile birlikte),  Miralay Süleyman Şakir Cepheden Hatıralar, Altıncı Fırka Çanakkale Harbi’nde, Vadi Yayınları, Ankara, 2006 (Prof. Dr. Hasan BABACAN ile birlikte), Türkmen Aşiretleri, Vadi Yayınları, Ankara, 2008 (Prof. Dr. Hasan BABACAN ile birlikte), Üç Devirde Gördüklerim,   Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara, 2011, (Prof.Dr. Hasan BABACAN ile birlikte),  Londra Konferası’ndaki Meselelerden, Anadolu’da Türkiye Yaşayacak mı, Yaşamayacak mı? Geçit Kitabevi, İstanbul, 2012, (Prof. Dr. Hasan BABACAN ile birlikte),Enver Paşa Nasıl Öldürüldü? Bengi Kitap Yayın, İstanbul, 2011, (Prof. Dr. Hasan BABACAN ile birlikte), Tarihçe-i Harp, Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara, 2012, (Prof. Dr. Hasan BABACAN ile birlikte),  31 Mart hatıraları, Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara, 2013, Prof. Dr. Hasan BABACAN ile birlikte), Fizan Anıları, Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara, 2013, (Prof. Dr. Hasan BABACAN ile birlikte), Osmanlı Türkçesi Grameri, Altınpost Yayınları Ankara, 2013, ( Orhan Sakin ve Prof. Dr. Hasan BABACAN ile birlikte), CAVİD BEY; Meşruriyet Ruznâmesi, C. I., II., III. ve IV.   Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2014-2015 (Prof. Dr. Hasan BABACAN, ile birlikte) ; Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz Hava Propaganda Raporları, Hitabevi Yayınları, 2018; 13 kitabı ve 40’u aşkın makalesi olan Dr. Servet AVŞAR evli ve bir çocuk babasıdır.

 

 

 

 

Muzaffer Albayrak

Araştırmacı - Yazar

1965 yılında Of'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl girdiği Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde, hâlen Araştırmacı kadrosunda çalışmaktadır.

Uzun süredir yakın tarih üzerine, bilhassa Balkan Harbi ve Birinci Dünya Savaşı'na yönelik çalışma ve araştırmalarda bulunan Albayrak; bu alanda kitaplar hazırlamış, makaleler yayınlamış, çeşitli kurumlarda konferanslar ve seminerler vermiştir. Muhtelif üniversitelerde Çanakkale Muharebeleri ve Birinci Dünya Savaşı konulu düzenlenen panel ve konferanslara katılmış, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda Birinci Dünya Harbi cepheleri konulu bildiriler sunmuştur.

Çalışmalarını telif eser ve Osmanlıca’dan çeviri olarak hazırladığı kitaplarda toplayan Muzaffer Albayrak’ın yayımlanmış kitapları şunlardır:

Telif kitapları:

-Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri, I-II: Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yay. İstanbul, (Heyet), 2013

-Askeri ve Siyasi Yönleriyle Balkan Savaşı I-II: Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yay. İstanbul, (Heyet), 2013

-Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi, I-II, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yay. İstanbul, (Heyet), 2014

-10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çan. Sav. Gelibolu Tarihi Alan Bşk. Yay. Çanakkale 1915

-Çanakkale Kahramanları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2015

-Tarihin Akışını Değiştiren Savaş: Çanakkale 1915, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çan. Sav. Gelibolu Tarihi Alan Bşk. Yay. Çanakkale, 1916

-Kûtulamâre Zaferi 1916, Yeditepe Yay. İstanbul 2016 (Vahdettin Engin'le birlikte)

 

Osmanlıca’dan çevirerek yayına hazırladığı kitaplar:

-Çanakkale Gerçeği, Yeditepe Yay. İstanbul, 2005

-Yeni Mecmua Özel Sayısı, Yeditepe Yay. İstanbul, 2006

-Yakın Tarih İncelemeleri 1, Çanakkale Savaşı, Yeditepe Yay, 2006 (Editör)

-Türkiye'de Beş Sene/Bir Alman Paşasının Çanakkale ve Filistin Hatıraları/Askeri Tarih Encümeni'nin Cevaplarıyla, Yeditepe Yay, 2006

-Selahaddin Adil Paşa; Çanakkale Cephesinden Mektuplar–Hatıralar, Yeditepe Yay, 2007

-Savaş Lordu Kitchener, (İngiliz Savaş Bakanı Kitchener'ın Biyografisi) Kurtuba Yayınları, 2010

 

Etkinlik Merkezindeki Diğer Etkinlikler