VAKIF İNSAN

Özel Etkinlik

İlim Hizmet Araşatırma Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü katkıları ile PROF.DR. MUSTAFA KARATAŞ moderatörlüğünde; Araştırmacı -Yazar PROF.DR. İHSAN SÜREYYA SIRMA'nın konuşmacı olarak katılacağı “İlme Adanmış Ömürler Vakıf İnsan ” adlı programımız 26 Mart Salı günü İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenecektir.
Program; Moderatör PROF.DR. MUSTAFA KARATAŞ'ın İHAM (İlim HizmetAraşatırma Derneği) Tanıtımı, Konuğumuz hakkında kısa takdim ve selamlama konuşması ile başlayacaktır.
İçerik olarak konuğumuz PROF.DR. İHSAN SÜREYYA SIRMA ile yapılacak söyleşide,hayatı, hatıraları ve bizlere örnek olacak tecrübeleri, başta islam tarihi araştırmaları olmak üzere, yazmış olduğu eserler hakkında bizlere vereceği bilgiler,akademik yaşantısı, yazarlığa başlangıç ,öncesi ve gelecek planlamaları hakkında bir söyleşi yapılacaktır.
Programımızın amacı, islam üzerine,kendilerini vakfetmiş ilim insanlarının tecrübelerini, yaşanmışlıklarını, hatıralarını kendi anlatımlarıyla dinlemek ve bizlere vereceği tavsiyeleri en iyi şekilde değerlendirebilmektir.
_______________
26 Mart 2019 Salı
Saat: 14.30
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU
Tel: 0(212) 532 60 20
E-posta: bilgi@iham.org.tr
Adres: İskenderpaşa Mah. Kavalalı sok. Fatih- İstanbul
_________________

KONUK: PROF.DR. İHSAN SÜREYYA SIRMA

İlâhiyatçı, tarihçi, gezi yazarı. 10 Temmuz 1944, Pervari / Siirt doğumlu. İlkokulu Pervari’de bitirdi. Siirt Lisesi (1962) ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1966) mezunu. Üniversite öğrenimi sırasında, bir süre Batman’da, Türk Petrolleri’nde işçi, bir süre de Diyanet İşleri Başkanlığında memur olarak çalıştı. Fakülteyi bitirdikten sonra Siirt Lisesi’ne öğretmen olarak atandı. 1967’de kazandığı bursla Fransa’ya giderek İslâm tarihi alanında doktora (1973) yaptı.
Doktora çalışmaları sırasında, Arapça öğrenmek için bulunduğu Tunus’ta Zeytuna Üniversitesi’nde sosyolog Fadıl b. Aşur’un derslerine de (1969-70) katıldı. 1973-74 öğrenim yılında Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nde İslâm tarihi öğretmenliği yaptı. 1974’te Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde İslam tarihi doktoru olarak (1974) görev aldı. Doçentliğe (1980) ve profesörlüğe (1989) yükseldi. 1993 yılında Sakarya Üniversitesine geçti ve 1995 yılında emekli olana kadar bu üniversitenin İlâhiyat Fakültesi’nde İslâm tarihi öğretim üyeliği yaptı. 1995-97 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanlığı görevinde bulundu. Çalışmalarını bir süre Viyana İslam Üniversitesi’nde, sonra yurda dönerek İstanbul’da sürdürdü.
Makaleleri, 1979 yılından başlayarak Yeni Devir, Millî Gazete, Bilgi ve Hikmet, Zaman, Yeni Şafak, İslâm, İslâm Mecmuası, Yeni Dünya, İlim ve Sanat, Kadın ve Aile, İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü, Tarih ve Toplum, Diyanet gibi gazete ve dergilerde yer aldı. Kanal 7 televizyonunda dört yıl Seyahatnâme adıyla tarih programları yaptı. İslâm tarihi araştırmalarının yanı sıra, yurtiçi ve yurtdışında verdiği konferanslarla tanınan Sırma, ulusal ve uluslararası birçok konferansa katılarak bildiriler sundu. Muhammed Hamidullah’tan Makaleler adlı çevirisi ile 1986 Türkiye Yazarlar Birliği Çeviri Ödülünü kazandı.
ESERLERİ:
ARAŞTIRMA-İNCELEME: “Osmanlı Devletinin Yıkılışında Yemen İsyanları” (doçentlik tezi, 1980), Hz. Peygamber Döneminde Yahudi Meselesi (1984), İslâm Tarihi (1984), 2. Abdulhamid’in İslâm Birliği Siyaseti (1985), Tunus Hatıraları (1985), İslâmî Tebliğin Mekke Dönemi ve İşkence (1986), İslâmî Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad (1986), Birkaç Sahife Tarih (1986), Tarih Şuuru (1987), Sömürü Ajanı İngiliz Misyonerleri (1988, 5. bas.), İslâm Öncesi Mekke Dönemi ve Hz. Muhammed (1988), Tanzimatın Götürdükleri (1988), Pakia Mektupları (1989), Örnek Halifeler Dönemi (1989), Emeviler Dönemi / Hilafetten Saltanata (1990), Neler Sordular? (1991), İslâm Peygamberi (1992), Bir Garip Tarih (1993), Nasıl Sömürüldük (1993), İşte Önderimiz Hz. Muhammed (1994), Abbasiler Dönemi (1995), Nehirlerin Dili (1996), Alaturka Demokrasi / Alaturka Laiklik (1996), Belgelerle II. Abdülhamid Dönemi (1998),Tarih Şuuru (2000), Sen Geldin (2004), Ezan Ya Da Ebedi Kurtuluşa Çağrı (2005), Dağların Sırrı (2008), Ah Endülüs (2012).
GEZİ: Yalan Dünyayı Adımlarken (1998), Ano Yemen’dir (2010), Seyehatname-i Süreyya (2010).
ÇEVİRİ: İslâmiyet ve Hristiyanlık (Muhammed Hamidullah’tan, 1980), Peygamber Ordusunun Tarihi (Mahmud Şit Hattab’dan, 1983), İslâm Müesseselerine Giriş (Muhammed Hamidullah’tan, 1984), Makaleler (Muhammed Hamidullah’tan, 1986).
KAYNAKÇA: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013) - Müslümanlar Koalalaştı mı? (Yeni Dönem gazetesi, 1999), İhsan Süreyya Sırma Kitabı (2018).

Etkinlik Merkezindeki Diğer Etkinlikler